Energiecontract

Nee, dat gaat niet lukken. Live Energy biedt in plaats van een contract met vaste tarieven, dynamische contracten aan. Dit betekent dat je geen vaste tarieven betaalt, maar de per uur variërende marktprijs voor elektriciteit en de dagprijs voor gas. Zo profiteer je optimaal van de bewegingen van de energiemarkt en betaal je nooit teveel. 

Nee, wij leveren gas gewonnen uit fossiele bronnen en grijze stroom. Maar natuurlijk kun je wel kiezen voor groene stroom die wordt opgewekt uit hernieuwbare bronnen, zoals Europese wind of Nederlandse wind/zon. Wij kopen hiervoor garanties van oorsprong (GvO's) in en registreren deze bij CertiQ. 

Wanneer je gebruik wil maken van groene elektriciteit kun je dit bij ons aangeven, wij berekenen de marktprijs voor de gewenste GvO aan je door. 

Je kunt jouw energiecontract bij Live Energy op ieder gewenst moment opzeggen, maar daarbij moet je wel rekening houden met een opzegtermijn van 30 dagen. Bij het beëindigen van je contract brengen wij geen opzegvergoeding in rekening. 

Stuur je opzegging naar info@liveenergy.nl dan zorgen wij ervoor dat deze z.s.m. verwerkt wordt. 

Energieprijzen

Op de maandelijkse factuur staat het leveringstarief voor elektriciteit en gas vermeld. De totale energieprijs is opgebouwd uit verschillende tarieven, zoals de vaste vergoeding, energiebalsting, ODE en netbeheerkosten. 

De uurprijs voor elektriciteit is gebaseerd op:

  • De per uur variërende marktprijs; EPEX Day Ahead in €/kWh. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen normaal- en/of daluren.
  • De inkoopvergoeding voor levering in €/kWh. Deze vergoeding bestaat o.a. uit inkooppremies en overige kosten die nodig zijn voor het inkopen van de energie. In de leveringsovereenkomst is opgenomen welke inkoopvergoeding per kWh er in rekening wordt gebracht.
  • Het leveringstarief wordt vermeerderd met energiebelasting, BTW en eventueel andere van overheidswege opgelegde toeslagen.

De dagprijs voor gas is gebaseerd op:

  • De per dag variërende marktprijs; LEBA DA via ICE in €/m³
  • De inkoopvergoeding in €/m³. Deze vergoeding bestaat o.a. uit inkooppremies en overige kosten die nodig zijn voor het inkopen van het gas. In de leveringsovereenkomst is opgenomen welke inkoopvergoeding per kWh er in rekening wordt gebracht.
  • De landelijke transportkosten in €/m³. Dit is een vergoeding voor het transport van het gas over het landelijke net. Deze toeslag verschilt jaarlijks en varieert per profiel. GTS bepaalt en publiceert alle bovengenoemde tarieven op haar website. De toeslag en kosten worden één-op-één aan je doorbelast en in rekening gebracht.
  • Het leveringstarief wordt vermeerderd met energiebelasting, BTW en eventueel andere van overheidswege opgelegde toeslagen.

Bij een enkeltarief betaal je de hele dag dezelfde prijs voor elektriciteit. Enkeltarief kan bij iedere elektriciteitsmeter; je hebt dus geen slimme meter nodig. Bij dubbeltarief betaal je 2 verschillende tarieven; het daltarief geldt 's nachts, in het weekend en op feestdagen en het normale tarief geldt op werkdagen van 7.00 tot 21.00 uur of 23.00 uur. In de ene regio begint het daltarief om 21.00 uur, en in de andere regio om 23.00 uur. Je netbeheerder bepaalt wanneer de daluren beginnen.