Wat je kunt verwachten


 

Stap 1 
Welkom aan boord!

Je ondertekend het aanbod en besluit om over te stappen naar Live Energy, Welkom!

Stap 2
Contractbevestiging
en Documenten

Na ondertekening, ontvang je de contractbevestiging via e-mail. Deze e-mail bevat alle belangrijke documenten en details met betrekking tot het nieuwe energiecontract.

Stap 3
Overstapregeling

Voor de overstap hoef je verder niets te doen, die regelen wij! (Heb je een grootzakelijk contact of ga je verhuizen, neem dan zelf contact op met uw huidige leverancier.)

Stap 4
Termijnfacturen

Elke maand rond de 15e kan je je nieuwe factuur verwachten. Afhankelijk van de aanmeld- en startdatum van het contract, kan de eerste factuurronde uit twee voorschotten bestaan.

Stap 5
Automatische incasso

Als je gebruik wilt maken van een automatisch incasso ontvang je een e-mail met een machtiging. Als je deze ondertekend wordt het factuurbedrag maandelijks rond de 22e geïncasseerd.

Stap 6
Klantaccount maken

Heb je de eerste factuur ontvangen? Dan kan je met het klantnummer dat te vinden is op de factuur een klantportaal aanmaken. In dit portaal kan je de beursprijzen, verbruik en facturen terugvinden.

Stap 7
Opname meterstanden

Als je een slimme meter hebt kunnen wij deze elk kwartier uitlezen. Indien je een conventionele hebt krijgt u elke maand een verzoek om de meterstanden in te dienen. Deze hebben wij nodig om het prijsplafond toe te passen en voor het opstellen van de afrekening aan het einde van het jaar.

Stap 8
Start levering

Op de overeengekomen leverdatum start onze levering. Heb je verder nog vragen over een van onze diensten of producten. Neem gerust contact met ons op!