Klantenservice / Mijn factuur & betalen

Mijn voorschotberekening en -factuur

Het maandelijkse voorschot dat je ontvangt, berekenen wij op basis van je standaard jaarverbruik (SJV) of het verwachte jaarverbruik (VJV). Daarbij wordt gebruik gemaakt van  profielfracties  per uur, welke zijn vastgesteld door de netbeheerder. Door het jaarverbruik (SJV/VJV) te vermenigvuldigen met de profielfractie van de betreffende maand, berekenen wij iedere maand het verwachte verbruik waarmee het voorschot wordt bepaald. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat je voorschot in de winter hoger is dan in de zomer. 

Hieronder zie je een indicatief overzicht van de profielfracties voor kleinverbruikers per maand in 2023:


Bij de berekening van het voorschotbedrag voor kleinverbruik aansluitingen moeten we rekening houden met verschillende kosten. Daarom is je uiteindelijke voorschotbedrag opgebouwd uit de volgende 5 onderdelen:

 1. Levering
  De energielevering wordt als volgt berekend: 
  Verwacht maandelijks verbruik x verwachte leveringstarieven 

  De leveringstarieven zijn inclusief:
 2. -   Inkoopvergoeding
  -   Onbalans
  -   Garanties van Oorsprong

 3. Teruglevering 
  De teruglevering wordt als volgt berekend:
  Verwachte maandelijkse teruglevering x verwachte terugleveringstarieven

  De terugleveringstarieven zijn inclusief:
  -   Inkoopvergoeding
  -   Onbalans

 4. Vaste leveringskosten 
  Dit is het vastrecht dat per maand in rekening wordt gebracht.

 5. Energiebelasting
  De energiebelasting wordt in je maandelijkse voorschotbedrag berekend op basis van 1/12 deel van je SJV of VJV. Op de jaarafrekening wordt dit gecorrigeerd op basis van je werkelijke jaarverbruik. 

 6. Netbeheerderskosten
  De netbeheerder in jouw regio stelt jaarkosten vast voor jouw aansluiting. Wij berekenen deze kosten daarom als volgt door: 
 7. Netbeheerderskosten per jaar : 12 maanden x aantal dagen van de betreffende maand
   

Wanneer je een slimme meter hebt en deze goed werkt, rekenen we na afloop van iedere maand jouw werkelijke verbruik af. Dit betekent dat je op je voorschotfactuur náást het voorschotbedrag voor de aankomende maand, ook de afrekening van de afgelopen maand terugvindt. Bekijk hier ook onze voorbeeldfactuur met uitleg.

Deze maandafrekening werkt als volgt:
Stap 1:      Het voorschotbedrag over de betreffende maand wordt in zijn geheel teruggegeven:
                   -    Verwacht verbruik x verwachte leveringtarieven         
                   -    Verwachte teruglevering x verwachte terugleveringstarieven

Stap 2:      Het daadwerkelijk verbruik wordt in rekening gebracht:
                    -   Daadwerkelijk verbruik x daadwerkelijke leveringstarieven betreffende maand    
                    -   Daadwerkelijke teruglevering x daadwerkelijke terugleveringstarieven betreffende maand. 

Omdat wij jouw werkelijke verbruik pas kunnen afrekenen aan het einde van de betreffende maand, ontvang je als nieuwe klant de eerste twee keer een voorschotfactuur met daarop alleen een voorschot. Vanaf de derde voorschotfactuur zal het werkelijke verbruik over de voorgaande maand worden afgerekend.

 In onderstaand overzicht zie je wanneer je een voorschot en/of afrekening ontvang en voor welke perioden:


De jaarafrekening ontvang je binnen zes weken na afsluiting van het jaar of einde levering. Hierop vindt de afrekening plaats van het daadwerkelijke verbruik, aan de hand van de meterstanden (zowel bij slimme als bij conventionele meters).

Op de jaarafrekening vinden ook een aantal correcties plaats:

 1. Energiebelasting
  Het eerdere verwachte verbruik wordt vervangen door het daadwerkelijke verbruik en ook je teruglevering wordt gesaldeerd. 

 2. Verbruik 
  Verbruiken worden definitief gemaakt op de jaarafrekening. Wanneer er sprake is van een conventionele meter zonder meterstanden of een technisch niet uitleesbare meter, zal er een berekende stand worden gebruikt voor de jaarafrekening. Deze berekende stand is gebaseerd op eerdere jaren en verbruiken per jaar.

 3. Leveringstarieven 
  De leveringstarieven worden gecontroleerd en eventueel gecorrigeerd op de volgende onderdelen. 
 4.         -   Marktprijzen en gemiddelde marktprijzen    
          -   Inkoopvergoedingen
          -   Onbalans

  Wanneer er op één van de onderdelen een correctie plaatsvindt, dan kan dit betrekking hebben op meerdere periodes binnen de jaarafrekening. 

  Na het afronden van de jaarafrekening wordt de betreffende leveringsperiode volledig afgesloten. Je energierekening bestaat voor een groot gedeelte uit energiebelasting. In 2024 is de energiebelasting €0,1312 per kWh en €0,7065 per m3 (inclusief 21% btw). 

Tegenover de belasting die je betaalt staat ook de Vermindering Energiebelasting. Dit is een vast bedrag dat je ontvangt om de hoge energiekosten deels te compenseren. Dit bedrag bedraagt voor 2024 €631,39.

Kan ik mijn facturen ook online inzien? 

Iedere maand ontvang je de maandfactuur van ons per e-mail. Wil je een overzicht zien van alle reeds ontvangen facturen? Dat kan! Log in op ons klantportaal  "Mijn Live Energy" , daar vind je alle facturen die reeds aan je verstuurd zijn. 

Mijn factuur betalen

Om jouw betaling zo efficient mogelijk te kunnen verwerken is het bij Shave Energy alleen mogelijk om te betalen via automatische incasso. Wanneer je klant wordt van Shave Energy ontvang je van ons een verzoek om een digitale machtiging af geven. 

Mocht het een keer voorkomen dat een incassopoging is mislukt? Dan zullen wij een nieuwe incasso-poging doen. 

Je bent zelf verantwoordelijk voor voldoende saldo op de betreffende betaalrekening. Wanneer ook deze incasso-poging mislukt ontvang je van ons een betalingsherinnering. Ook kunnen we bij het uitblijven van een betaling besluiten om te stoppen met leveren van energie.

Wil je de automatische incasso wijzigen naar een nieuw rekeningnummer? Neem dan contact op met onze support-afdeling. Zij kunnen je helpen met een nieuwe incasso-machtiging. 

Onze incassodatum is standaard rond de 22e van de maand. 

Het afsluiten van energie gebeurt niet zomaar, daar gaan meerdere betalingsherinneringen en correspondenties aan vooraf. Als je geen afsluiting wilt, neem dan zo snel mogelijk contact op met onze support-afdeling. Zij kunnen je vertellen wat er mogelijk is om deze ongewenste situaties te voorkomen.